Wykładowcy

Tomasz Grabowski OPTomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP - (ur. 1978) - dominikanin, członek Rady Prowincji. Prowadził szereg wykładów poświęconych liturgii w ramach m.in. Dominikańskich Szkół Wiary, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskiego Studium Liturgiczno-Wokalnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku "W drodze", "List" i w "Teofilu". Prowadzi bloga "19te piętro" na stronie Liturgia.pl. Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację - prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego "W drodze" w Poznaniu i stały współpracownik naszej Fundacji.
Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego. Pasjonuje się chorałem gregoriańskim i muzyką chrześcijańską. Ma ormiańskie korzenie, interesują go Włochy i południowe kraje. Ceni dobrą kawę i wino, jest fanem Apple.


Maja MiduchMaja Miduch

Maja Miduch - dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii, mgr studiów bliskowschodnich, wykładowca języka hebrajskiego i Starego Testamentu. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Zakochana w podróżach - szczególnie tych do Ziemi Świętej.Teolog, ukończyła studia doktoranckie w katedrze judaistyki i hermeneutyki biblijnej UPJPII, liderka we wspólnocie Głos na Pustyni, zaangażowana w inicjatywę TJCII Polska. Autorka książek: "Biografia Ducha Świętego" oraz "Biografia Boga Ojca", w opracowywaniu jest "Biografia Syna Bożego".

Link do nagrania wykładu dr Mai Miduch "Co Duch Święty mówi do Kościoła?": https://www.youtube.com/watch?v=Zmt36H-50VM


Rajmund PietkiewiczRajmund Pietkiewicz

Ks. dr hab. prof. PWT Rajmund Pietkiewicz - pochodzi z Oleśnicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku we Wrocławiu. Studiował teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii, doktor teologii). Studia specjalistyczne kontynuował w Uniwersytecie Wrocławskim (doktor nauk humanistycznych - bibliologia) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych). Ukończył również studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w UWr.
Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Górze Śląskiej (1995-1999), kapelan w klasztorze Sióstr Benedyktynek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu (1999-2002), ojciec duchowny w MWSD we Wrocławiu (2002-2004), wikariusz w Parafii San Paolo della Croce w Follonica (2004-2008), rezydent w parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (2008-2009), rezydent w parafii pw. Świętych Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu (2009-2014). W 2003 roku, na podstawie pracy pt. "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego" otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych UWr(bibliologia), a rok później, po napisaniu pracy pt. "Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego", także tytuł doktora nauk teologicznych (teologia biblijna) PWT. W 2008 roku ukończył studia w Rzymie, uzyskując tytuł licencjusza nauk biblijnych na podstawie pracy pt."É caduto Abner come si cade davanti ai malfattori? Studio sincronico del lamento su Abner (2 Sm 3,33b-34a) alla luce della nuova ricostruzione del testo di 1Qsam". W 2011 roku po napisaniu rozprawy pt. "W poszukiwaniu "szczyrego słowa Bożego". Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu" otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych.
Pełnił funkcję kierownika Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu (2008-2014), jest współzałożycielem Inicjatywy Akademickiej "Fides et Ratio" oraz od 2012 roku prezesem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu. Dwukrotnie (Wittenberga 2012 i Budapeszt 2014) brał czynny udział w międzynarodowym zespole hebraistów Europy Centralnej i Wschodniej.
Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Prorektora ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


Ryszard KempiakRyszard Kempiak

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB (ur. 16 marca 1959 roku w Miliczu) - polski duchowny katolicki, salezjanin, biblista, wykładowca Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (od 1995), także w Wyższym Seminarium Duchownym wrocławskim, świdnickim i Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie; rekolekcjonista; autor licznych książek i artykułów biblijnych i duszpasterskich. Studiował w Cremisan-Bethlehem (magisterium 1986), w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (licencjat 1989), Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (doktorat 1992). Wybrane publikacje: Józef mąż Maryi (2004), Jan - umiłowany uczeń Jezusa. Rozważania biblijne (2006).


Michał PaluchMichał Paluch OP

O. dr hab. Michał Paluch OP (ur. 14 marca 1967 r. w Jarocinie) - w latach 2002-2010 dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Studia doktoranckie odbył we Fryburgu (1996-2000), od 2001 wykładowca teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, w latach 2010-2013 - rektor Kolegium. W 2013 uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 visiting scholar w Institute for the Church Life Uniwersytetu Notre Dame (USA).


Maksymilian Nawara OSBMaksymilian Nawara OSB

Maksymilian Nawara OSB - dyrektor Benedyktyńskiego Ośrodka Medytacji w Lubiniu.


Witold SimonWitold Simon

Witold Simon - urodzony w 1968, doktor nauk medycznych; psychiatra, trener, superwizor i psychoterapeuta; prowadzi psychoterapię własną oraz superwizję zarówno osób kształcących się, jak i doświadczonych psychoterapeutów; prowadzi szkolenia w zakresie: psychoterapii grupowej,egzystencjalno-humanistycznej teorii osobowości oraz zaburzeń osobowości, psychopatologii, metodologii badań nad psychoterapią. Ponadto adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii; w latach 2007-2010 wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Uzyskał certyfikat superwizora i psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz New Experience for Survivors of Trauma; certyfikat psychoterapeuty European Association of Psychotherapy oraz American Group Psychotherapy Association. Jest członkiem Society for Psychotherapy Research oraz stypendystą Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego.


Tomasz Dostatni

Tomasz Dostatni - dominikanin, w latach 1990-1995 mieszkał w Pradze, gdzie pełnił funkcje mistrza nowicjatu, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej, korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Założył tam Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. W latach 1995-2000 pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa W drodze w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu "Rozmowy w drodze". Jest członkiem rady redakcyjnej czeskiego czasopisma teologicznego "Salve". Prowadzi dominikańską Fundację Ponad granicami im. św. Jacka Odrowąża w Lublinie. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej współorganizuje od kilku lat program Przekraczać mury, z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza cykl spotkań Europa, ale jaka?. Prowadzi Konwersatorium: Przedsiębiorczość - kultura - religia wspólnie z Bankiem PKO BP w Poznaniu, a w ramach Konfrontacji Teatralnych w Lublinie stały cykl Jak żyć ? (spotkanie z filozofami). Organizuje "Debaty Dwóch Ambon" w Lublinie. Zaangażowany w ruch ekumeniczny, dialog z innymi religiami oraz dialog społeczny. Związany jest z ruchem spotkań młodzieży "Lednica 2000". W Polskiej Prowincji Dominikanów pełni funkcję promotora Iustitia et Pax oraz promotora ekumenizmu. Był członkiem międzyresortowego zespołu doradców przy premierze RP do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jest członkiem rady Fundacji św. Wojciecha - Adalberta, oraz został mianowany katolickim kapelanem Zjazdów gnieźnieńskich. Autor wielu artykułów i książek, kilkukrotnie nagradzany m.in nagrodą Angelus 2013 Lublin - w kategorii "Człowiek Kultury Medialnej".


Tomasz Franc

Tomasz Franc - dominikanin, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, w latach 2002- 2008 duszpasterz duszpasterstwa akademickiego "Dominik" we Wrocławiu. Obecnie w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie pełni dodatkowo funkcję kapelana sióstr dominikanek.


Wojciech Dudzik

Wojciech Dudzik - dominikanin, opiekun katechumenatu (bierzmowani) w warszawskim klasztorze dominikanów przy ul. Freta. Sekretarz redakcji miesięcznika "W drodze". Były duszpasterz DA Beczka w Krakowie. Rekolekcjonista i spowiednik.


Bogdan Białek

Bogdan Białek (ur. 11 stycznia 1955 w Białymstoku) - redaktor naczelny miesięcznika "Charaktery". W 1978 ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1994 był stypendystą German Marshall Found na uniwersytecie Duke. W latach 80. współtworzył kielecką "Solidarność", pełnił funkcję redaktora naczelnego związkowego pisma "Notes" oraz współpracował w pismem "Robotnik". W stanie wojennym działał w podziemiu i Biskupim Komitecie Charytatywnym. W 1990 był Przewodniczącym Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego. Współtworzył Komitet Obywatelski i Unię Demokratyczną w województwie świętokrzyskim. W latach 80 współpracował z Brytyjską Fundacją Medical Aid for Poland. Od 2003 właściciel spółki Charaktery sp. z o.o. wydającej "Charaktery", "Psychologię Dziś" oraz "Style i Charaktery" i "Psychologię w Szkole". Jest współtwórcą psychologicznego portalu społecznościowego charaktery.eu oraz stron: psychologiadzis.eu, styleicharaktery.eu, a także wydawcą książek. Opublikował 11 prac naukowych z zakresu psychologii, autor kilku książek. Jest prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członkiem zarządu internetowej Jesziwy Pardes-Akademii Judaizmu, Przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, Członkiem Honorowym Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze" w Krakowie oraz członekiem Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. Jest też inicjatorem i organizatorem licznych otwartych spotkań na temat relacji polsko-żydowskich w Kielcach. Strażnik Pamięci Narodowej, odznaczony także Honorową Odznaką Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, posiada Medal pamiątkowy Powstania w Getcie Warszawskim, ponadto wielokrotnie nagradzany.


Jarosław Mikołajewski

Jarosław Mikołajewski (ur. w 1960 w Warszawie) - poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; jest również autorem książek dla dzieci, eseistą i publicystą. W latach 1983-98 był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Jest laureatem nagród literackich i artystycznych, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2011 i 2012)oraz Nagrody "Nowej Okolicy Poetów". Jego książki ukazały się we Włoszech, Holandii, USA. Jego twórczość jest tłumaczona ponadto na języki: albański, niemiecki, hiszpański, chorwacki, bułgarski, czeski, ukraiński, grecki, ukraiński.


Zbigniew Danielewicz

Zbigniew Danielewicz - ur. 1964, doktor teologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tłumacz. Uczy filozofii i języka angielskiego. Autor książek: W oczekiwaniu na Paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy (1999), Między Kościołem a sektą (1999). Publikował m.in. na łamach "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku".


ks. Adam Boniecki MIC

Urodził się w 1934 roku. Studiował filozofię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek zespołu "Tygodnika Powszechnego" od 1964 roku. Duszpasterz akademicki przy uniwersyteckim kościele św. Anny. Zadebiutował w Znaku książką Rozmowy niedokończone (1971). W latach 1972-1974 przebywał we Francji, gdzie zapoznał się z życiem Kościoła posoborowego. Te doświadczenia zaowocowały książką pt. Notes. W 1979 roku Jan Paweł II wezwał ks. Bonieckiego do Rzymu i powierzył mu zorganizowanie polskiej edycji "L’Osservatore Romano". Kierował nią do 1991 roku. W roku 1983 ukazało się opracowane przezeń Kalendarium życia Karola Wojtyły. Wydał też trzytomowy Notes rzymski – zapis pracy ponad dziesięcioletniej pracy przy Stolicy Apostolskiej. W 1993 roku został przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Marianów. W latach 1999-2011 roku redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego".


Łukasz Mścisławski OP

Dominikanin, doktor filozofii, magister fizyki komputerowej, wykładowca filozofii nauki i techniki na Politechnice Wrocławskiej. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię fizyki, metodologię i filozofię nauki, teorię kategorii, teorię toposów, programy kwantowania grawitacji (szczególnie Ch. Ishama).


Andrzej SaramowiczAndrzej Saramowicz

Andrzej Saramowicz - ur.1955. Absolwent Queensland Institue of Natural Science w Australii. Autor wielu artykułów, tłumacz. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich; udziela instrukcji w dziedzinie medytacyjnych i praktyk sufickich.

Zainteresowany od najmłodszych lat mistycyzmem, zostaje najpierw ministrantem, potem studiuje hagiografie świętych, filozofię i jogę. W połowie lat 70-tych utrzymuje kontakty z polskimi kręgami ezoteryków (A. Teslar, R.Walter). W roku 1980 wyjeżdża do Anglii, gdzie studiuje nauki R. Steinera, oraz Teozofię. Zostaje studentem Arcane School. Od roku 1981 mieszka w Australii. Tu kontynuuje swoje poszukiwania, w trakcie których bada kręgi ezoteryczne, ruch New Age, zostaje teozofem, mistrzem masońskim, taoistą. Dalsze poszukiwania prowadzą go do Sufizmu, w którym rozpoznaje współczesną formę starożytnych nauk ezoterycznych. Po dziesięciu latach poszukiwań autentycznego sufickiego mistrza i rocznej podróży dookoła świata, znajduje wreszcie swojego nauczyciela w Melbourne. W roku 1995 zostaje uczniem Grandszajcha pięciu ścieżek sufickich, Szajcha al-Tariqa Hazrata Azad Rasoola z Indii. Poprzez serię transformujących doświadczeń w obecności Szajcha, Andrzej Saramowicz uzyskuje nowy wgląd w swoje wcześniejsze zainteresowania i poglądy, od których ostatecznie odchodzi, by poświęcić się całkowicie praktykom i studiom Sufizmu.

Uważa, że Sufizm jest drogą bardziej odpowiednią dla ludzi Zachodu, niż inne systemy duchowe pochodzące ze Wschodu. Od roku 1996 mieszka w Polsce i na prośbę swojego Grandszajcha udziela instrukcji w medytacji i praktykach pięciu ścieżek sufickich. Prowadzi wykłady i warsztaty sufickie, oraz jest autorem wielu artykułów na temat gnozy i mistycyzmu muzułmańskiego.
Andrzej Saramowicz mieszka w Warszawie, jest żonaty i pracuje jako lektor języka angielskiego oraz trener biznesu.


dr hab. Wojciech Szczerba

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, prowadzonego przez Kościół Chrześcijan Baptystów w RP (1994 r.), a następnie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996 r.). W roku 2000 uzyskał doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest rektorem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu - uczelni ewangelikalnej o charakterze międzywyznaniowym, będącej następczynią BST. Wykłada m.in. patrologię i wstęp do Nowego Testamentu. Jest żonaty, ma córkę Antosię.


Jerzy Kichler

Urodził się w 1947 roku w Krakowie w rodzinie polsko-żydowskiej. Od początku lat 80. działa na rzecz odrodzenia w Polsce żydowskiego życia kulturalnego i religijnego, a następnie zaangażował się w dialog międzyreligijny, zwłaszcza dialog między polskimi Żydami a katolikami. Uczestniczył w odbudowie struktur organizacji żydowskich gmin wyznaniowych. Przez kilka lat przewodniczył Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Tam też przyczynił się do renowacji i przywrócenia funkcji religijnych Synagodze Pod Białym Bocianem. Wspólnie z duchownymi chrześcijańskimi (katolickimi, prawosławnymi i protestanckimi) współtworzył Dzielnicę Czterech Świątyń. Jest członkiem zarządu Fundacji "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań".
(źródło: Wikipedia)


dr Paweł P. Wróblewski

Urodzony w 1978 roku. Historyk filozofii (doktorat w 2009 r.), specjalizuje się w edytorstwie greckich i łacińskich tekstów filozoficznych z okresu antyku i średniowiecza. Na Uniwersytecie Wrocławskim zatrudniony jako adiunkt u Instytucie Filozofii (od 2009 r.), jest przedstawicielem młodszych pracowników nauki w Radach: Wydziału Nauk Społecznych (2012-2015) i Instytutu Filozofii (2010-2012, 2012-2015); prowadzi zajęcia z zakresu: historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, cywilizacji europejskiej oraz komunikacji międzykulturowej.

Współpracuje z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Oksford, Londyn, Pawia, St. Petersburg). Wygłosił około trzydziestu referatów konferencyjnych, m.in. podczas 22nd International Congress of Byzantine Studies w Sofii (2011), jest autorem publikacji głównie z zakresu historii filozofii i teologii.

W listopadzie 2011 roku zorganizował na Uniwersytecie Wrocławskim pierwszą edycję Academic Forum for Peace (www.peace.uni.wroc.pl), której gośćmi honorowymi byli uznani w świecie intelektualiści: metropolita Kallistos Ware (Oksford), prof. Tariq Ramadan (Oksford) i prof. Horst Bürkle (Monachium).

Jako ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowaniom Chrześcijan na Świecie zajmuje się sytuacją mniejszości wyznaniowych w Turcji. W 2010 roku był gościem specjalnym międzynarodowej konferencji Religious Freedom: Turkey's Bridge to the European Union w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Do Kościoła prawosławnego przyjęty przez metropolitę Ioannisa Tassiasa, arcypasterza metropolii Lagady, Liti i Rediny (Grecja) w 2012 r.


Andrzej Dragułaks. Andrzej Draguła

Kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Doktor habilitowany teologii, publicysta. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wicedyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI.

Autor książek: Eucharystia zmediatyzowna. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji i Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji.

Mieszka w Zielonej Górze.

Ks. Andrzej Draguła na łamach "Więzi"... czytaj


Józef Majewski

Urodzony w 1960 roku. Teolog, medioznawca i publicysta, doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa; wykłada na Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Od 1998 roku redaktor miesięcznika Więź.

Jest stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI.

Żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w Gdańsku.


Jacek Prusak SJJacek Prusak SJ

Jezuita, kapłan, psycholog i psychoterapeuta. Absolwent filozofii w Ignatianum w Krakowie i teologii w Bobolanum w Warszawie oraz studiów psychologicznych w Bostonie (USA). Publicysta (m.in. Tygodnik Powszechny, współredaktor Życia Duchowego.


Zbigniew NosowskiZbigniew Nosowski

dziennikarz, publicysta. Od 1988 r jest redaktorem miesięcznika "Więź", od 2001 r. - jego redaktorem naczelnym. Od 2008 jest dyrektorem Laboratorium "Więzi".

Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Bossey pod Genewą.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wespół z żoną Katarzyną współtworzył pierwszą wspólnotę Ruchu Światło-Życie w Otwocku, przy ówczesnej kaplicy księży pallotynów.

Dwukrotnie był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie (2001 i 2005). W latach 2002-2008 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Od marca 2007 do kwietnia 2009 roku był chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, od kwietnia 2009 w roli wiceprzewodniczącego.

Organizator międzynarodowych Zjazdów Gnieźnieńskich. Jest autorem i współautorem programów telewizyjnych, min. cykli Boskie i cesarskie, Dzieci Soboru zadają pytania.
Jest autorem książek: Parami do nieba: małżeńska droga świętości, Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności, i współautorem Dzieci Soboru zadają pytania, Zapatrzenie. Rozmowy ze Stefanem Swieżawskim.


Ewa KiedioEwa Kiedio

Urodzona w 1984 roku. Absolwentka filologii polskiej UW, redaktor w Wydawnictwie WIĘŹ. Autorka reportaży w książce Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem. Publikowała w WIĘZI i "Tygodniku Powszechnym". Prowadzi blog "Tuż obok". Mieszka w Warszawie. Strona: http://cichekroki.arrasite.org.
(źródło: laboratorium.wiez.pl)


Ewa KarabinEwa Karabin

Urodzona w 1983 roku. Teolożka, sekretarz Laboratorium WIĘZI, redaktorka WIĘZI. Członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (należy do Komisji Rewizyjnej Rady) oraz stowarzyszenia "Amicta Sole". Współautorka książki Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem. Przygotowuje doktorat z teologii moralnej na temat antysemityzmu w Marcu ‘68. Mieszka w Warszawie.
(źródło: laboratorium.wiez.pl)


Sebastian Dudadr Sebastian Duda

Urodzony w 1975 roku. Filozof, teolog, publicysta, redaktor "Przeglądu Powszechnego".


Piotr SikoraPiotr Sikora

Urodzony w 1971 roku. Teolog, publicysta, ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2002 roku obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2002-2009 był pracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej. Od października 2009 jest adiunktem w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, gdzie wykłada filozofię religii. Od 2010 roku współpracuje z The Elijah Interfaith Institute. W 2010 roku nakładem wydawnictwa Universitas opublikował książkę Logos niepojęty. Teza: "Jezus Chrystus jako pełnia objawienia" w perspektywie teologii apofatycznej. Analiza filozoficzna.


Maria RogaczewskaMaria Rogaczewska

Urodzony w 1978 r. Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego UW. Specjalizuje się w badaniach dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, a także w badaniach przeznaczonych dla instytucji polityki społecznej i trzeciego sektora w Polsce. Współorganizatorka Zjazdów Gnieźnieńskich, w latach 2003-2005 była wolontariuszką Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Członkini Zespołu Laboratorium WIĘZI i stowarzyszenia "Amicta Sole". Mieszka w Warszawie.
(źródło: laboratorium.wiez.pl)


ks. Grzegorz Strzelczykks. Grzegorz Strzelczyk

Urodzony w 1971 r. w Piekarach Śląskich. Doktor teologii, prezbiter archidiecezji katowickiej, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykłada dogmatykę i pełni stanowisko prodziekana. Zajmuje się chrystologią, członek "Laboratorium WIĘZI", autor wielu publikacji.


Dominik JurczakDominik Jurczak OP

ur. 1980, dominikanin, absolwent informatyki Politechniki Poznańskiej i teologii PAT, mieszka w Krakowie. Prowadzi blog "Ładowarka".


Artur Sporniakred. Artur Sporniak

(ur. 1966 r.) dziennikarz i redaktor działu religijnego w Tygodniku Powszechnym. Autor wywiadów-rzek m.in. z o. Leonem Knabitem, o. Joachimem Badenim, o. Janem Andrzejem Kłoczowskim.

Od 1995 żonaty. Ojciec Filipa, Bartka i Kuby. Zajmuje się etyką i wiarą. Prowadzi blog www.sporniak.blog.onet.pl.


dr hab. Marcin Karas

Ur. w Krakowie w 1971 r. Jest adiunktem w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia historyczne (1995) i filozoficzne (1998) na UJ.

W Instytucie Filozofii UJ napisał rozprawę doktorską (Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama, 2002, wydana drukiem w r. 2003). Jest autorem wyboru dokumentów pt. Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm (Kraków 2000) i redaktorem zbioru studiów pt. Definicja religii. Studia i szkice (Kraków 2002), a także ponad 30 artykułów z zakresuhistorii starożytnej, filozofii średniowiecznej, historii idei i religioznawstwa, m. in.: Koncepcja predestynacji w Tractatus de praedestinatione Williama Ockhama (Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVII, 1999, z. 3,s. 67-86), Obrona tradycyjnego porządku religijnego i społecznego przez papieża Grzegorza XVI (Zeszyty Historyczno Teologiczne Collegium Resurrectianum, nr 10, r. X (2004), s. 223-233) oraz Status Ecclesiae indirecte subordinatur - koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa we współczesnym integryzmie rzymskokatolickim (Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 49, (2004), s. 237-257). Opublikował ponadto przekłady (ponad 30) pism filozoficznych i teologicznych gł. z języka łacińskiego, angielskiego i francuskiego.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i z historii idei. W swych badaniach zajmuje się metafizyką i kosmologią w XIII wieku, religioznawstwem oraz zagadnieniami historii idei.

Jest autorem książki Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku.


Piotr NapiwodzkiPiotr Napiwodzki OP

Urodził się w Jeleniej Górze w 1972 roku. Uczył się w technikum budowlanym, następnie na Politechnice Wrocławskiej. W 1993 wstąpił do Zakonu Dominikanów, w roku 2000 przyjął świecenia kapłańskie. Przez rok był duszpasterzem studentów, katechetą i studentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 2001 ukończył studia licencjackie.

W latach 2001-2005 przebywał we Fryburgu Szwajcarskim. W roku 2005 obronił tam doktorat na temat dwudziestowiecznej eklezjologii pisany pod kierunkiem prof. Barbary Hallensleben. Obecnie wykłada w Kolegium Dominikanów w Krakowie i na Uniwersytecie we Fryburgu.

W 2010 r. wydawnictwo "W dorodze" wydalo książkę o. Piotra Napiwodzkiego Bliżej, niż się wydaje. O końcu świata, millenaryzmie i chrześcijańskiej nadziei:

Śmierć, piekło, niebo, czyściec, koniec świata, sąd - to podstawowe skojarzenia z "rzeczami ostatecznymi", które czekają chrześcijan. Nadzieja na przemianę człowieka i świata, na nadejście pełni czasów, trwa nieprzerwanie. Chrześcijańskie oczekiwanie jest jednak o wiele bogatsze, dotyka rzeczywistości tu i teraz. Zepchnięte na margines oficjalnej wykładni wiary, płynie własnym nurtem, kształtując współczesne rozumienie teologii, duchowości, liturgii. Zadaniem tej książki jest przypomnienie pojęć naznaczonych chrześcijańską nadzieją, nieustannie ożywiających religijną wyobraźnię zarówno wierzących, jak i niewierzących.


Cezary GawryśCezary Gawryś

Ur. 1947, dziennikarz i publicysta. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i teologię na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1976 w tygodniku "Literatura", od 1976 w redakcji WIĘZI, 1995-2001 redaktor naczelny. Autor zbioru reportaży "Ścieżki ocalenia" (1997), współautor książki "Męska rozmowa. Chrześcijanie a homoseksualizm" (2003). Mieszka w Warszawie.


Katarzyna KuczyńskaKatarzyna Kuczyńska

Magister filozofii, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowuje pracę doktorską z zakresu dydaktyki filozofii/etyki, nauczyciel etyki w Zespole Szkół Nr 23 oraz Gimnazjum Nr 14 we Wrocławiu, popularyzator edukacji filozoficznej (warsztaty w przedszkolu, dla młodzieży, w więzieniu), wykładowca dydaktyki etyki (UWr).


Michał PaluchMichał Paluch OP

Ur. 1967. Dominikanin, doktor teologii dogmatycznej, rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie, poprzednio dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Członek Zespołu Laboratorium "Więzi". Autor m.in. Traktatu o zbawieniu wydanego w ramach sześciotomowej "Dogmatyki" w Bibliotece "Więzi". Mieszka w Warszawie.


Grzegorz ChrzanowskiGrzegorz Chrzanowski OP

urodził się w 1965 r.do dominikanów wstąpił w 1985 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Przez rok pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Jarosławiu. Od 1993 w Krakowie - pomagał w duszpasterstwie młodzieży szkół średnich "Przystań", równocześnie kontynuując podyplomowe studia z filozofii. W latach 1997 - 2000 asystent w Katedrze Filozofii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2000 r. został skierowany do Poznania, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa "W drodze". W 2003 obronił doktorat z filozofii religii. Rok później został mianowany rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, a w 2006 r. regensem prowincji (odpowiedzialnym za wymiar intelektualny naszej pracy). Wykłada na PAT w Krakowie i w Kolegium.

Napisał książki: Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu Johna Hicka, Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii (red. wspólnie z J. Barcik).

Publikował też w Znaku, W drodze, Tygodniku Powszechnym, Przeglądzie Religioznawczym, Charakterach.


Tomasz GrabowskiTomasz Grabowski OP

Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.
Doktorant studiów w zakresie teologii w PAT w Krakowie.
Z zamiłowania historyk rytu dominikańskiego.
Autor blogu 19te piętro na portalu liturgia.pl.


Tomasz KwiecieńTomasz Kwiecień OP

Urodzony w 1965 r. w Krakowie.

Nauka:
Technikum Melioracji Wodnych w Toruniu
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów w Krakowie
Papieski Instytut Liturgiczny "Anselmianum" w Rzymie.

Najważniejsze prace:
Od święceń kapłańskich w 1992 roku - kaznodziejstwo i posługa w konfesjonale.
Od 1995 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.
1995-2001 duszpasterz (akademicki, absolwentów) w Krakowie
1998-2002 wikariusz prowincjała ds. mniszek (dominikanek klauzurowych)
Od marca 2001 przeor w Poznaniu. Jednocześnie odpowiedzialny za katechumenat (diakonię przygotowującą dorosłych do chrztu) i duszpasterz akademicki.

Publikacje:
- "Krótki przewodnik po Mszy świętej" (Kairos-Znak-Cerf, Kraków 1999)
- "Głupstwo głoszenia słowa" (Stowarzyszenie LIST, Kraków 2001)
- "Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo" (Salwator, Kraków 2001)
- "Przedszkole modlitwy. O oczyszczaniu serca" (Księgarnia św. Jacka 2002)
- "Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik" (Znak, Kraków 2003)
- artykuły na łamach "Tygodnika Powszechnego", "W drodze", "Listu", "Życia duchowego"

Pasje:
Długie piesze wędrówki, muzyka (jazz, muzyka dawna), J.R.R. Tolkien, kucharzenie.


Elżbieta AdamiakElżbieta Adamiak

jest adiunktem w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczką i uczestniczką konferencji Europejskiego Towarzystwa Kobiet dla Badań Teologicznych. Napisała m.in. książki: Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes (1997), Milcząca obecność (1999). Jako autorka cyklu Kobiety w Biblii stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym".